اوقات شرعی
 
     
   • مسئول امور اداری و کارگزینی :ابراهیم عادلی نسب
     مسئول امور اداری و کارگزینی :ابراهیم عادلی نسب
    ابراهیم  عادلی نسب
    مسئول امور اداری و کارگزینی
    دانشجوی کارشناسی ارشد - مدیریت دولتی -
    متولد  ۱۳۵۵/۰۸/۰۱  مشهد مقدس
    تلفن تماس :31296222
    رایانامه :Adelinasab-e@mashhad.ir