اوقات شرعی
 
     
   • امور قراردادها و پیمانها

     

     
       پیمانکاران محترم جهت تکمیل فرم و شرکت در معاملات متوسط (استعلامات) منطقه دوازده رعایت نکات زیر الزامی است.
                1-داشتن تائید صلاحیت از دستگاه درخواست کننده (فنی و عمرانی،حمل و نقل وترافیک،فضای سبز،خدمات شهری فرهنگی و اجتماعی)
    2-مشخصات کامل استعلام بر روی پاکت ها درج گردد .
    3-فقط شرکت های دارای شماره ثبت مجاز هستند که در استعلام شرکت کنند(از گرفتن پاکت از دفاتر پیمانکاری معذوریم).
    4-استعلام پر شده باید فاقد هرگونه خط خوردگی و لاک گرفتن باشد .
    5- درج آدرس و شماره تلفن شرکت برروی پاکت و زیر برگه استعلام الزامی می باشد.
    درصورت داشتن هرگونه سئوال در خصوص شرکت در استعلام ها تلفن 5310796  و یا آدرس پست الکترونیکی  salar-m@mashhad.ir  اداره امور قراردادهای منطقه 12 پاسخگو می باشد .
    6- پیمانکاران محترمی که در استعلامات و مناقصات منطقه برنده می شوند ،لازم است که فرم شماره یک را پر کرده و به اداره امور قراردادهای منطقه تحویل نمایند.
     

    " دانلود فرم شماره یک "

     جهت ورود به سامانه مناقصه و مزایده شهرداری مشهد اینجا را کلیک نمایید.

    (اطلاعیه مهم )

     
    باتوجه به بهره برداری از سامانه جدید ثبت نام،ارزیابی و تایید صلاحیت تامین کنندگان شهرداری مشهد به آدرس vendor.mashhad.irلازم است کلیه تامین کنندگان (پیمانکاران ،مشاوران،فروشندگان)جهت شرکت در استعلامات و مناقصات در سامانه فوق ثبت نام کنند.
     
     
     

     

     

     

     

    شماره استعلام

    موضوع استعلام

    دستگاه نظارت

    مهلت تحویل پاکت

    محل تحویل پاکت

     

    1 پروژه اصلاح و بازسازی گذرگاههای عابر پیاده در سطح ناحیه 1 و 2 اداره حمل و نقل و ترافیک 1398/02/28 ساعت 8صبح منطقه12
    2 تهیه و اجرای خط کشی محوری در سطح ناحیه 1 و 2 اداره حمل و نقل و ترافیک 1398/02/28 ساعت 8 صبح منطقه 12
    3 تهیه و اجرای خط کشی عرضی در سطح ناحیه 1 و 2 اداره حمل و نقل و ترافیک 1398/02/28 ساعت 8 صبح منطقه 12
    4 نصب تجهیزات ایمنی ، اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی در سطح ناحیه 1 و 2 اداره حمل و نقل و ترافیک  1398/02/28 ساعت 8 صبح منطقه 12
    5 نصب تجهیزات ایمنی ، اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی سطح ناحیه 3 ( محدوده منفصل توس )  اداره حمل و نقل و ترافیک 1398/02/28  ساعت 8 صبح - منطقه 12  
    6 شبکه آبیاری مکانیکی میثاق 34 اداره فضای سبز منطقه 1398/02/31 ساعت 8 صبح - منطقه 12  
    7 بازسازی معابر خاکی در سطح منطقه 12 اداره فنی و عمران منطقه  1398/03/08 ساعت 8 صبح - منطقه 12  
    8 مرمت جداول و دالهای معبر سواره رو در سطح محدوده منفصل توس اداره فنی و عمران منطقه 1398/03/08 ساعت 8 صبح - منطقه 12  
    9 مرمت جداول و دالهای معبرسواره رو بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی اداره فنی و عمران منطقه 1398/03/08 ساعت 8 صبح - منطقه 12  
    10 مرمت کانال در سطح محدوده منفصل توس اداره فنی و عمران منطقه 1398/03/08 ساعت 8 صبح - منطقه 12  
    11 تعمیر اضطراری و ضروری جداول ، دال ، لکه گیری آسفالت و ...در سطح منطقه 12 اداره فنی و عمران منطقه 1398/03/08 ساعت 8 صبح - منطقه 12  
    12 تهیه و اجرای خط کشی محوری در سطح ناحیه 3 اداره حمل و نقل و ترافیک 1398/03/13 ساعت 8 صبح - منطقه  
    13 تهیه و اجرای خط کشی محوری در سطح ناحیه 3 اداره حمل و نقل و ترافیک 1398/03/13 ساعت 8 صبح - منطقه  
    14 اجرای پروژه نصب تجهیزات ایمنی ، اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی ناحیه 3 اداره حمل و نقل و ترافیک 1398/03/13 ساعت 8 صبح - منطقه  
    15 اجرای پروژه نصب تجهیزات ایمنی ، اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی سطح ناحیه 1 و 2 اداره حمل و نقل و ترافیک 1398/03/13 ساعت 8 صبح - منطقه  
    16 تهیه ، تعمیر و نصب تجهیزات ترافیکی ناحیه 1 و 2 اداره حمل و نقل و ترافیک 1398/03/13 ساعت 8 صبح - منطقه  
    17 تهیه ، تعمیر و نصب تجهیزات ترافیکی ناحیه 3 اداره حمل و نقل و ترافیک 1398/03/13 ساعت 8 صبح - منطقه  
    18 تهیه و اجرای سرعتگیر و سرعتکاه آسفالتی در سطح ناحیه 1 و 2 منطقه 12 اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه 1398/03/21 ساعت 8 صبح - منطقه  
    19 تهیه و اجرای سرعتگیر و سرعتکاه آسفالتی در سطح ناحیه منفصل توس اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه 1398/03/21 ساعت 8 صبح - منطقه  
    20 بازسازی معابر خاکی در سطح منطقه 12 اداره فنی و عمران منطقه ( تجدید ) 1398/03/23 ساعت 8 صبح - منطقه  
    21 تکمیل و تجهیز موتورخانه های سطح منطقه اداره فضای سبز منطقه 1398/05/04 ساعت 8 صبح - منطقه  
    22 بازپیرایی شبکه آبیاری تحت فشار فرسوده فاز 2 میثاق اداره فضای سبز منطقه 1398/05/04 ساعت 8 صبح - منطقه  
    23 پشتیبان نگهداری فضای سبز سطح منطقه اداره فضای سبز منطقه 1398/05/04 ساعت 8 صبح - منطقه  
    24 اصلاح و بازسازی گذرگاههای عابر پیاده در سطح ناحیه منفصل توس  اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه 1398/05/26 ساعت 8 صبح - منطقه  
    25 روکش غیرمکانیزه آسفالت سطح منطقه 12 اداره فنی و عمران منطقه 1398/05/26 ساعت 8 صبح - منطقه  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    تعداد بازدید :25069
    پهناور گستر سبز یاران پهناور گستر سبز یاران
    08:00  1395/11/11
    پاسخ 10 1
    عالی همه چیز بسیار عالی