فهرست طبقات
چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۰ ۲۰:۴۳ ۱۷
طبقه بندی: خبر
چچ
2KjYp9iy2q/YtNin2YrZiiDYsdin2LPYqtqv2LHYryDZvtix2YjamNmHINiu2YTZitisINmB2KfYsdizINio2Ycg2KjYstix2q/Ysdin2Ycg2KLZitiqINin2YTZhNmHINmH2KfYtNmF2Yog2LHZgdiz2YbYrNin2YbZig==

بازگشایی راستگرد پروژه خلیج فارس به بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی

سید خلیل منبتی معاون عمران حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد:

بر این اساس با اتمام عملیات آسفالت در این بخش، امروز راستگرد پروژه خلیج فارس از بولوار مجیدیه به بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی و بولوار شهید کاظمی به این بزرگراه، بازگشایی و در اختیار شهروندان قرار گرفت.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8269486427307
Qt: 1.729240655899
From Cache
Gt: 1.0655159950256
Qt: 0.8993182182312