یکشنبه, ۰۵ دی ۱۴۰۰ ۲۰:۰۰ ۸۸
طبقه بندی: خبر
چچ
2YbYp9mF2q/YsNin2LHZiiDZhdmK2K/Yp9mG2Yog2YjYp9mC2Lkg2K/YsSDYqNmE2YjYp9ixINi02KfZh9mG2KfZhdmHINio2Ycg2YbYp9mFICLYs9m+2YfYqNivIg==

نامگذاری میدانی واقع در بلوار شاهنامه به نام "سپهبد"

در هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرابتدا طرح دو فوریتی نامگذاری یک میدان واقع در بلوار شاهنامه به نام "سپهبد" در دستور کار قرارگرفت .

پس از تصویب شهرداری مشهدمقدس مکلف شد، در راستای گرامیداشت نام و یاد سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، میدانی واقع در بلوار شاهنامه (ورودی جلوخان آرامگاه فردوسی) را به نام "سپهبد" نامگذاری کند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5700465838114
Qt: 2.828617811203