یکشنبه, ۰۵ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۰۹ ۵۹
طبقه بندی: خبر
چچ
2KjZhyDZh9mF2Kog2KfZhdmI2LEg2LHYp9mH2KjYsdmKINin2K/Yp9ix2Ycg2KfYsdiq2KjYp9i32KfYqiDZhdix2K/ZhdmKINiv2LEg2YXZhti32YLZhyAxMjo=

به همت امور راهبری اداره ارتباطات مردمی در منطقه 12:

مرمت و نوسازی کانال های عرضی شبکه جمع آوری آبهای سطحی سجادیه 16 به انجام رسید.

روابط عمومی شهرداری منطقه 12 مشهد مقدس

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.8493599891663
Qt: 3.3045480251312