شنبه, ۰۴ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۳۹ ۶۸
طبقه بندی: خبر
چچ
2KjYp9iy2q/Ysdiv2KfZhtiv2YYg2YXYqNmE2Log2YrZgyDZhdmK2YTZitmI2YYg2YTZitix2KrYsdmDINmIINmK2YMg2YHZgtix2Ycg2obZgyDbstu127Ag2YXZitmE2YrZiNmGINix2YrYp9mE2Yog2KjZhyDYtdin2K3YqNi0

بازگرداندن مبلغ یک میلیون لیرترک و یک فقره چک ۲۵۰ میلیون ریالی به صاحبش

محسن رهنمایی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد:
در تاریخ اول دیماه حسن یعقوبی رسولی گلاری نیروی پاکبان زحمتکش شاغل در خدمات شهری ناحیه منفصل توس منطقه ۱۲، حین انجام رفت وروب شاهنامه ۶۵ با یک کیف قهوه ای مواجه می شود.

پاکبان با وجدان برای پیدا کردن صاحب کیف، درون آن را نگاه می کند که با ۳ عدد کارت سوخت، کارت گواهینامه، اسناد خودرو، یک میلیون لیرترک و چک امضا شده در وجه حامل به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال روبرو می شود.
حسن یعقوبی رسولی گلاری پاکبان در حالی با پاکدستی کیف و محتویات آن را به صاحبش باز می گرداند که با داشتن ۳ فرزند معلول با شرایط سخت مالی نیز مواجه است اما قلب پاکش اجازه نمی دهد تا دراوج مشکلات چشم به مال مردم داشته باشد؛ لذا با جوانمردی کیف را به صاحبش تحویل می دهد.
این پاکبان شریف 3 ماه قبل نیز کیفی حاوی مدارک، یک قطعه چک و مبلغ ۱۷ میلیون ریال وجه نقد را که در حین رفت وروب پیدا کرده بود به صاحبش بازگردانده بود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.6155433654785
Qt: 2.9231684207916