یکشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۰ ۰۷:۵۹ ۳۱
طبقه بندی: خبر
چچ
2K/YsSDYsdin2LPYqtin2Yog2KrYudmF2YrYsSDZiCDZhtqv2YfYr9in2LHZiiDYqtin2LPZitiz2KfYqiDYtNmH2LHZiiDYjCDYqNmK2LQg2KfYsiDbttuwINi52YXZiNivINix2YjYtNmG2KfZitmKINix2YHYuSDZhtmC2LUg2LTYryDYqtinINix2YjYtNmG2KfZitmKINmB2LbYp9mH2KfZiiDYtNmH2LHZiiDYr9ixINmF2YbYt9mC2Ycg27HbsiDYqtin2YXZitmGINqv2LHYr9iv

رفع نقص و سرویس بیش از ۶۰ عمود روشنایی در فضای سبز منطقه ۱۲

در راستای تعمیر و نگهداری تاسیسات شهری ، بیش از ۶۰ عمود روشنایی رفع نقص شد تا روشنایی فضاهای شهری در منطقه ۱۲ تامین گردد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ : اداره فضای سبز این منطقه طی یک سلسله اقدامات یکپارچه کلیه تاسیسات شهری واقع در بوستان ها و فضاهای شهری را سرویس کردند.

بر اساس همین گزارش ، یکی از این اقدامات تعمیر و رفع نقص بیش از ۶۰ عمود روشنایی بود که شامل ، تعویض لامپ و فیوز ، ایمن سازی و... میشد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6112052599589
Qt: 1.4167876243591