فهرست طبقات
سه شنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۱ ۲۳
طبقه بندی: خبر
چچ
2LnZhdmE2YrYp9iqINmE2YPZhyDar9mK2LHZiiDYotiz2YHYp9mE2Kog2K7Zitin2KjYp9mGINmF2KzZitiv2YrZhyDbs9uzINio2Ycg2KfZhtis2KfZhSDYsdiz2YrYrw==

با مشارکت امور راهبردی مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷:

عملیات لکه گیری آسفالت خیابان مجیدیه ۳۳ به انجام رسید

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲: اداره عمران ، حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ در راستای انجام درخواست هشهروندان با مشارکت امور راهبردی اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ ؛ لکه گیری با آسفالت سرد را در خیابان مجیدیه ۳۳ به انجام رساند.

روابط عمومی شهرداری منطقه12

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2035005887349
Qt: 2.4666459560394