فهرست طبقات
شنبه, ۰۶ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۵۶ ۳۰
طبقه بندی: خبر
چچ
2LHYptmK2LMg2LTZiNix2KfZiiDYp9iz2YTYp9mF2Yog2LTZh9ix

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از محدوده منفصل شهری توس

رئیس شورای اسلامی شهر

رئیس کمیسیون توسعه و عمران توس و رئیس کمیسیون عمران به اتفاق شهردار منطقه ۱۲ از محدوده منفصل شهری توس بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، هسته های جمعیتی حاشیه بلوار شاهنامه و بویژه محله فردوسی که شامل توس سفلی و علیا میشود هدف اصلی این بازدید بود.

بر اساس همین گزارش ، رصد مشکلات کالبدی محلات ، استحکام بنا های موجود و نحوه ارتقاء خدمت رسانی از جمله مواردی بود که مورد بررسی در این بازدید قرار گرفت.

فقدان طرح جامع تفصیلی همچنان بزرگترین چالش پیش روی مسیر توسعه محدوده منفصل شهری توس است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4896286328634
Qt: 1.276275396347