فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۳ آذر ۱۴۰۰ ۲۰:۱۳ ۱۳
طبقه بندی: خبر
چچ
2K7Yt9mD2LTZiiDZiCDYoti02YPYp9ix2LPYp9iy2Yog2K7Zitin2KjYp9mGINi12KfYr9mC2YrZhyBf2LXYp9iv2YLZitmHINuzINio2Ycg2KfZhtis2KfZhSDYsdiz2YrYrw==

در راستای ایمن سازی معابر منطقه ۱۲:

خطکشی و آشکارسازی خیابان صادقیه _صادقیه ۳ به انجام رسید

به گزارش روابط عمومی شهرداری ۱۲: اداره عمران ، حمل و نقل و ترافیک این منطقه برای تامین ایمنی شهروندان و پیشگیری از حواث احتمالی اقدامات گسترده ای را در بهسازی خطوط محوری و عابر پیاده به انجام رسانده است.

بر اساس همین گزارش ، تقاطع خیابان صادقیه۳- بلوار صادقیه از جمله نقاطی است که بر اساس برآوردها حادثه خیر تلقی شده و خطکشی عابر پیاده و آشکارسازی شده است.

روابط عمومی شهرداری منطقه 12

آدرس کوتاه شده: