فهرست طبقات
سه شنبه, ۰۴ آبان ۱۴۰۰ ۲۰:۱۰ ۵۳
طبقه بندی: خبر
چچ
2KjYpyDYtNmH2LHZiNmG2K/Yp9mGINio2Kcg2YfYr9mBINix2LPZitiv2q/ZiiDYqNmHINiv2LHYrtmI2KfYs9iqINmH2KfZiiDZhdix2K/ZhdmK

صبح امروز برگزار شد :

با شهروندان با هدف رسیدگی به درخواست های مردمی

با شهروندان با هدف رسیدگی به درخواست های مردمی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲:در این ملاقات به درخواست های ۱۰ تن از شهروندان به صورت مستقیم رسیدگی و برای رفع مشکلات دستوراتی صادر گردید

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.0961206754049
Qt: 0.88392496109009