فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۲۱:۵۵ ۳۰
طبقه بندی: فرهنگی و اجتماعی
چچ
2YHYttinINiz2KfYstmKINmF2K3Ziti32Yog2K/YsSDZhdmK2KfYr9mK2YYg2Ygg2YXYqNin2K/ZiiDZiCDYqNmE2YjYp9ix2YfYp9mKINin2LXZhNmK

به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت در منطقه ۱۲:

فضا سازی محیطی در میادین و مبادی و بلوارهای اصلی

به مناسبت هفته وحدت فضا آرایی در منطقه صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲: اداره فرهنگی و اجتماعی این منطقه حدود ۵ هزار متر ریسه الوان ، ۴۵۰ پرچم بیرقی و ۱۰۴ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در پل ها، میادین و بلوار های سطح محدوده نصب نمود

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.009819984436
Qt: 2.055415391922