فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۰:۱۵ ۵۵
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
2YPZhdmK2KrZhyDZhti42KfYsdiq2Yog2KjYp9iy2YjZitmKINm+2LHYqtmI2KfZhiDYqNix2KfZiiDZhdmG2KfYt9mCINiv2LEg2LHYp9iz2KrYp9mKINis2YTYqCDYsdi22KfZitiq2YXZhtiv2Yog2K3Yr9in2YPYq9ix2Yog2LTZh9ix2YjZhtiv2KfZhiDYp9iz2Ko=

شهردار منطقه ۱۲ در حاشیه جلسه کمیته نظارتی شماره سه شورای اسلامی شهر اظهار داشت:

کمیته نظارتی بازویی پرتوان برای مناطق در راستای جلب رضایتمندی حداکثری شهروندان است

علی زینت بخش تصریح کرد: نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر در قالب کمیته نظارتی هم مناطق را برای ارائه خدمات حداکثری حمایت میکنند و هم به ایجاد اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین یاری می رسانند

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲: زینت بخش از پاسخگویی به ۳۰ مورد درخواست شهروندی در جلسه امروز کمیته نظارتی شماره سه شورای اسلامی شهر خبر داد و خاطرنشان کرد: ارتباط مستقیم نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر با شهروندان حس اعتماد متقابل را تداعی میکند و این امر سرمایه ای ارزشمند برای مدیریت شهری است

در افزود: امیدواریم با عزمی که در مجموعه مدیریت شهری مشاهده میشود ، شرایط برای خدمت مضاعف و مطلوب به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی بیش از پیش مهیا شود

آدرس کوتاه شده: