فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۲۳:۵۵ ۲۶
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
2b7YsdmI2pjZhyDYp9it2K/Yp9irINm+2YrYp9iv2Ycg2LHYp9mHINin2YTZh9mK2Ycg27HbuCDYqNmHINio2YrYtCDYp9iyINu427Ag2K/Ysdi12K8g2b7Ziti02LHZgdiqINmB2YrYstmK2YPZiiDYsdiz2YrYrw==

شهردار منطقه ۱۲ خبر داد:

پروژه احداث پیاده راه الهیه ۱۸ به بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسید

علی زینت بخش ضمن اعلام این خبر خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه احداث پیاده راه الهیه ۱۸ جلو تر از برنامه جدول زمانبندی از پیش تعیین شده است و بزودی این پیاده راه نیز در راستای رویکرد توسعه حمل و نقل پاک و شهروند مداری و حمایت از پیاده روی به بهره برداری خواهد رسید

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ : پروژه احداث پیاده راه الهیه ۱۸ چهارمین معبر پیاده محور در منطقه ۱۲ است و به افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان خواهد انجامید.

بر اساس همین گزارش : از آنجا که مسیر های فاقد خودرو و پیاده محور بهترین فضا برای حضور خانواده و کودکان به همراه والدین است ، نقش بسزایی در افزایش همگرایی و تعاملات اجتماعی بین شهروندان ساکن محلات ایفا می نماید

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2386113802592
Qt: 2.339545249939