فهرست طبقات
جمعه, ۲۳ مهر ۱۴۰۰ ۲۳:۳۱ ۵۵
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
2KjYp9iy2LPYp9iy2Yog2Ygg2YXYsdmF2Kog2KzYr9in2YjZhCDYudix2LbZiiDZiCDZg9in2YbYp9mEINmH2KfZiiDYrtmK2KfYqNin2YYg2LTZh9mK2K8g2YPZhdin2YTZig==

در راستای پیگیری های امور راهبری اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ در منطقه ۱۲:

بازسازی و مرمت جداول عرضی و کانال های خیابان شهید کمالی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲: اداره عمران ، حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ با اجرای پروژه بازسازی و مرمت جداول و کانال های سطح منطقه ، اقدام به بهسازی جداول عرضی خیابان شهید کمالی و معابر فرعی منتهی به آن نمود

بر اساس همین گزارش، رسیدگی به کیفیت آسفالت و جداول و کانال ها و پیاده رو های معابر فرعی سطح محدوده از رویکرد های شهرداری منطقه ۱۲ در سال جاری خواهد بود و در جلب رضایتمندی شهروندان نقش بسزایی خواهد داشت

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.274082660675
Qt: 0.94703507423401