فهرست طبقات
چهارشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۲۱:۵۶ ۳۴
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
2YXYsdmF2Kog2b7Zitin2K/ZhyDYsdmI2Yog2LXYp9iv2YLZitmHINu1INiMINi02YfZitivINiw2YjZgtmKINux27kg2Ygg27LbsQ==

در راستای بهبود و بهسازی پیاده رو های منطقه ۱۲:

مرمت پیاده روی صادقیه ۵ ، شهید ذوقی ۱۹ و ۲۱

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ : چندی است ترمیم و بهسازی معابر و پیاده رو ها و جداول خیابان ها در این منطقه در دستور کار قرار گرفته و در این بین معابر فرعی با تمرکز بیشتری مواجه است.

بر اساس همین گزارش ، محور اقدامات درخواست های مردمی و مشارکت شهروندان در گزارش نواقص تاسیسات شهری است. مرمت پیاده رو های صادقیه ۵ ، شهید ذوقی ۱۹ و شهید ذوقی ۲۱ با این رویکرد و به صورت ضربتی انجام پذیرفت و دیگر معابر نیز در دستور کار قرار دارد.

آدرس کوتاه شده: