فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۸:۱۹ ۳۹
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
27HbuSDZhtmB2LEg2KfYsiDYtNmH2LHZiNmG2K/Yp9mGINio2Kcg2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2Ycg27HbsiDYr9mK2K/Yp9ixINmIINqv2YHYqtqv2Ygg2YPYsdiv2YbYrw==

در برنامه ملاقات عمومی امروز :

۱۹ نفر از شهروندان با شهردار منطقه ۱۲ دیدار و گفتگو کردند

برنامه ملاقات عمومی با هدف رفع مشکلات شهروندان و ارتباط مستقیم شهردار منطقه با مردم ترتیب داده شده است و دو روز در هفته به صورت از پیش تعیین شده انجام میشود

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲: صبح امروز بیش از ۱۹ نفر از شهروندان با شهردار منطقه دیدار و گفتگو کردند و علی زینت بخش دستوراتی در خصوص رفع مشکلات شهروندان صادر نمود. بر اساس همین گزارش، دو روز در هفته به صورت برنامه ریزی شده و هر روز هفته به فراخور موارد و فرصت های پیش آمده برنامه ملاقات عمومی و دیدار های مردمی در منطقه ۱۲ انجام میشود.

آدرس کوتاه شده: