شنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۴۵ ۳۸
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2YjYttmK2Kog2LTZh9ixINmC2LHZhdiyINin2LPYqg==

وضیت شهر قرمز است

زدن ماسک بهترین راهی است که می‌توانیم از هم در مقابل کرونا محافظت کنیم!

زدن ماسک بهترین راهی است که می‌توانیم از هم در مقابل کرونا محافظت کنیم!
آدرس کوتاه شده: