فهرست طبقات
جمعه, ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۵۹ ۷۳
طبقه بندی: فرهنگی و اجتماعی
چچ
2YHYttinINii2LHYp9mK2Yog2YXZhti32YLZhyAxMiDZh9mF2LLZhdin2YYg2KjYpyDZgdix2KfYsdiz2YrYr9mGINi52YrYryDZgdi32LE=

فضا آرایی منطقه 12 همزمان با فرارسیدن عید فطر

شهردار منطقه دوازده از فضا آرایی و زیباسازی فضای شهری برای عید سعید فطر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه12، علی زینت بخش اظهار کرد: همزمان با این عید فرخنده، نصب پرده آویز رنگی وپرچم بیرقی بامبلغ اعتبار30میلیون ریال فضاسازی در سطح منطقه 12 انجام شد.

وی بیان کرد: آذین بندی و فضاسازی در سطح منطقه روحیه و شادابی خاصی به شهر داده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1788234710693
Qt: 0.85216355323792