فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۲۰:۲۱ ۶۲
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
بخش های عمرانی منطقه 12درسال جاری رونق خواهد گرفت

بخش های عمرانی منطقه 12درسال جاری رونق خواهد گرفت

چهارمین نشست کمیته اجرایی شورای محلات منطقه ۱۲ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ ، چهارمین نشست کمیته اجرایی شورای محلات منطقه ۱۲ با حضور مسئولین این منطقه و مسئولان دفتر تسهیلگری در سالن جلسات منطقه برگزار شد.
در چهارمین نشست کمیته اجرایی شورای محلات منطقه ۱۲ با نظرسنجی مسئولان دفترتسهیلگری مطرح شد تا با اختصاص بودجه سال جاری این منطقه برای رونق بخشیدن بخش های عمرانی محلات امیریه، چهاربرج و جاهد شهر اقداماتی انجام شود.
در این جلسه مطرح شد تا 6میلیارد ریال برای بخش های عمرانی به هر محله اختصاص یابد.