فهرست طبقات
جمعه, ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۲۸ ۳۸
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
ساخت المان های متنوع با استفاده از وسایل مستعمل

ساخت المان های متنوع با استفاده از وسایل مستعمل

با هدف زیباسازی شهری و خلاقیت با استفاده بهینه ازوسایل مستعمل، المان های متنوعی توسط اداره خدمات شهری منطقه 12 طراحی و اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12،اداره خدمات شهری منطقه 12در اجرایی المان های خلاقانه در سطح منطقه باعث جذابیت و فضاسازی شده است .
نگاهی کوتاه بر این المان ها : اجرای تندیس گاو که در سال جاری در تقویم ایرانیان با نام سال گاو معرفی شده است و با استفاده از سطل های گالوانیزه فرسود موجود و غیرقابل استفاده در اقدام به طراحی آماده سازی ودر سطح منطقه نصب گردید.
سفره هفت سین چوبی برروی تنه درختی بلااستفاده شده جانمایی و در کنار ساختمان شهرداری منطقه 12قرارگرفته است. در طرحی زیبای دیگر دوسفره هفت سین طراحی شده است که این نماد نوروزی از مشهورترین مراسم ماایرانیان در ایام نوروزاست ، دراین راستا دوسفره هفت سین با استفاده از شمسه ها طراحی و اجرا شد و برای پاسداشت و قدرانی از تصاویر شهدا در این طراحی استفاده شده است.
در ایده آلی دیگر از دو بوم نقاشی ابزارو وسایل موجود در منطقه 12و با استفاده از پتانسیل شورای محلات این بوم های نقاشی که طبیعت را به رخ نمایی خود دارد در دونقطه نصب شد.
میتوان به خلاقیت و شگفتی از وسایل اشاره کرد که مبتکران خوش ذوق با استفاده از پایه چراغ های فرسوده و بلااستفاده پارک را بازسازی و تغییر آنها اقدام به تهیه شطرنجی که یک نماد از بازی های ایرانیان می باشد اشاره کرد و این المان در مکان پرتردد منطقه12 جانمایی شد.
شهرداری منطقه 12با استفاده از ظرفیت های خلاقانه توانسته است تا برای زیباسازی بصری در سطح منطقه المان های مختلفی رانصب نماید.