یکشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۱۸ ۱۱۱
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
ثبت نام درخت جهت هفته درختکاری

ثبت نام درخت جهت هفته درختکاری

قوانیـن و مقـررات :
ثبت نام و درخواست شهروندان محترم از مورخ 1399/12/01 الی 1399/12/06می باشد.
ساعت ثبت نام شهروندان محترم از ساعت 7 صبح الی 16 فقط از طریق همین درگاه می باشد.
تحویل نهال به شهروندان محترم در بازه 1399/08/12 الی 1399/12/14 می باشد.

*تعداد نهال درخواستی توسط شهروند محترم برای هر ملک، حداکثر 3 نهال می باشد. شامل 2 نهال مثمر(میوه) و یک نهال غیرمثمر (غیرمیوه)

*ثبت نام در زمانی تکمیل می گردد که کد رهگیری 13 رقمی نشان داده شده و به تلفن همراه شما پیامک گردد.
• ثبت نام برای هر ملک فقط یک بار انجام می گیرد، لذا شهروندان گرامی دقت نماید برای هر ملک فقط یک نفر از اعضاء محترم خانواده نسبت به ثبت درخواست اقدام نماید.

• تحویل نهال پس از بازدید کارشناس و داشتن ظرفیت کاشت نهال در محل صورت می پذیرد.
• شهروندان محترم می بایست نهال های تحویل شده مثمر را فقط در داخل ملک اقدام به کاشت نمایند.
• در صورتی که تعداد درخواست شهروندان از ظرفیت پیش بینی شده در سامانه بیشتر گردد، شما در لیست رزرو قرار می گیرید که در این خصوص زمان تحویل متعاقبا اعلام می گردد.
• برای داخل ملک نهال مثمر و غیرمثمر و برای مقابل ملک فقط نهال غیرمثمر تحویل می گردد.
• در خصوص کاشت نهال های غیرمثمر در مقابل ملک می توانید از سامانه کاشت نهال غیرمثمر در سامانه
http://gsms.mashhad.irدر طول سال نیز اقدام نماید.


تعهـدات :
• شهروند گرامی خواهشمند است با نگهداری از نهال های تحویل شده و آبیاری به موقع، ما در ارتقای فضای سبز شهری و شهری سبز و سالم یاری نمایید.

• رعایت قوانین و مقررات لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز و آیین نامه آن توسط شهروند محترم الزامی است.