فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۵۴ ۹۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2YfYsdizINio2YrYtCDYp9iyIDQ1MDAg2KfYtdmE2Ycg2K/Ysdiu2Kog2K/YsSDYs9i32K0g2YXZhti32YLZhyAxMg==

رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 12 خبر داد

هرس بیش از 4500 اصله درخت در سطح منطقه 12

بیش از 4500 اصله درخت در سطح منطقه 12 هرس زمستانه گردید

رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 12 بیان کرد، به جهت برقراری تعادل بین ریشه و شاخه، ایجاد محیط مناسب جهت ورود نور کافی به گیاه و حذف شاخه های مزاحم این اداره اقدام به هرس درختان نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12، پیمان گنجی افزود: بر همین اساس و به جهت زیباسازی چهره شهر و جوان سازی درختان در یک ماه گذشته بیش از 4500 اصله درخت در سطح منطقه، هرس زمستانه گردیده است.

وی تصریح کرد، در همین راستا، در ماه گذشته عملیات نگهداری بیش از 142هزار مترمربع از چمن های سطح منطقه شامل، علف زنی، آبیاری، کوددهی، حاشیه زنی، نظافت و ... به انجام رسیده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8638599713643
Qt: 1.8265476226807