یکشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۰۱:۲۴ ۱۷۱
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2YXYr9mK2LHZitiqINi02YfYsSDYqNinINmF2LTYp9ix2YPYqiDYtNmH2LHZiNmG2K/Yp9mG

مدیریت شهر با مشارکت شهروندان

پاسخگویی مستقیم علی زینت‌بخش، شهردار منطقه ۱۲ به درخواست‌ها، انتقادات، پیشنهادها و مسائل شهری شهروندان در مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5882681210836
Qt: 1.4187762737274