فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۰۱ ۱۱۰
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfZiNmE2YrZhiDYrNmE2LPZhyDZh9mF2KfZh9mG2q/ZiiDYp9iz2KrZgtio2KfZhCDYp9iyINio2YfYp9ixINin2K/Yp9ix2Ycg2YHYttin2Yog2LPYqNiyINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2YbYt9mC2YcgMTI=

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12:

اولین جلسه هماهنگی استقبال از بهار اداره فضای سبز شهرداری منطقه 12

برگزاری اولین جلسه استقبال از بهار اداره فضای سبز شهرداری منطقه 12 با حضور ناظرین نواحی سه گانه و کارشناسان اداره فضای سبز منطقه


به روایت تصویر:

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.0608180363973
Qt: 0.67176342010498