یکشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۷ ۴۳۴
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KLYutin2LIg2LfYsditINiq2K7ZgdmK2YEg2b7Yp9mK2KfZhiDYs9in2YQg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

رضا خواجه‌نائینی، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد:

آغاز طرح تخفیف پایان سال شهرداری مشهد

با تصویب شورای اسلامی شهر از ۲۲دی تا ۲۲بهمن ماه تمامی پرداخت‌های نقدی بهای خدمات شهرداری مشهد مشمول ۲۴درصد تخفیف خواهد شد.

این تخفیف‌ها شامل بدهی‌های جاری و معوق مربوط به عوارض صدور پروانه و پایانکار ساختمانی و همچنین عوارض توسعه خطوط قطار شهری است.
همچنین به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا غیر از تخفیفات فوق، شهرداری برای پرداخت عوارض خودروهای فعال در مشهد، بهای خدمات پسماند و آتش نشانی مندرج در قبوض نوسازی و عمران شهری و در نهایت عوارض کسب و پیشه به مودیانی که فیش پرداختی را از طریق سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض شهرداری مشهد دریافت کرده و آن را طی ۲۲ دی تا ۱۰ اسفندماه از طریق این سامانه به آدرس avarez.mashhad.ir پرداخت کنند، ۲۴درصد مبلغ فیش به عنوان جایزه اعطا می‌شود.

آدرس کوتاه شده: