فهرست طبقات
دوشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۹ ۰۱:۴۲ ۱۴۰
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
OCDZh9mD2KrYp9ixINin2LIg2KfYsdin2LbZiiDZg9i02KfZiNix2LLZiiDZhdit2K/ZiNiv2Ycg2YXZhtmB2LXZhCDYtNmH2LHZiiDYqtmI2LMg2KLYstin2K8g2LPYp9iy2Yog2LTYrw==

با تلاش عوامل اجرایی شهرداری منطقه ۱۲ ؛

8 هکتار از اراضی کشاورزی محدوده منفصل شهری توس آزاد سازی شد

۸ هکتار از اراضی کشاورزی محدوده منفصل شهری توس آزاد سازی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، این عملیات با مشارکت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد و دستور مقام محترم قضایی و عوامل انتظامی به انجام رسید.
در این عملیات که با دستور مقام محترم قضایی ذیل تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفاظت از اراضی کشاورزی به انجام رسید بیش از ۴۰ مورد از تفکیک و تغییر کاربری غیر مجاز رفع گردید.
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6619121233622
Qt: 1.5435552597046