فهرست طبقات
یکشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۵ ۱۱۳
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2YfYsdizINiy2YXYs9iq2KfZhtmHINqv2YQg2YfYp9mKINix2LIg2Ygg2q/ZhCDZh9in2Yog2K/Yp9im2YUg2LrZitixINix2LIg2K/YsSDYs9i32K0g2YXZhti32YLZhyAxMiDYr9ixINmH2YHYqtmHINqv2LDYtNiq2Yc=

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12:

هرس زمستانه گل های رز و گل های دائم غیر رز در سطح منطقه 12 در هفته گذشته

هرس زمستانه 16 هزارمترمربع گل های رز و گل های دائم غیر رز در هفته گذشته توسط اداره فضای سبز منطقه 12

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12: طی هفته گذشته بالغ بر 16 هزار مترمربع از گل های رز و گل های دائم غیررز در سطح منطقه 12 هرس زمستانه گردید و در همین راستا و به جهت ساماندهی و ایجاد چشم انداز زیبا بیش از 1700 مترمربع از چمن های سطح منطقه چمن زنی گردید.

بر اساس این گزارش، به جهت زیباسازی منظر شهری و افزایش سرانه فضای سبز، بیش از 4 هزار مترمربع گل فصلی نیز در سطح منطقه کاشته شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.0619481404622
Qt: 0.67380023002625