فهرست طبقات
سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۴ ۱۴۸
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYp9it2K/Yp9irINmF2K7YstmGINii2KggMjAwINmF2KrYsdmF2LnZg9io2Yog2YXZgtin2KjZhCDYs9is2KfYr9mK2YcgNDc=

رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 12 بیان کرد:

اجرای احداث مخزن آب 200 مترمعکبی مقابل سجادیه 47

احداث مخزن آب 200 مترمکعبی، جهت آبیاری فضای سبز حد فاصل امیریه تا بولوار آزادی

رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 12 بیان کرد: با توجه به اهمیت صرفه جویی در آب شرب، و نیز نقش مؤثر فضای سبز در زیبایی منظر شهری و ایجاد روحیه نشاط و سرزندگی در روحیه شهروندان، این اداره اقدام به اجرای احداث مخزن آب جهت آبیاری فضای سبز با آب غیرشرب نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12، پیمان گنجی افزود: با احداث این مخزن ، آبیاری فضای سبز این محدوده به صورت آبیاری مکانیکی و تحت فشار انجام می پذیرد.

وی تصریح کرد: این مخزن با حجم 200 مترمکعب جزو پروژه جداسازی آب شرب از آب خام فاز یک می باشد که در دوماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0998040835063
Qt: 2.1069633960724