فهرست طبقات
یکشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۹:۰۳ ۹۳
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2LnZhdmE2YrYp9iqINio2LHZgSDYsdmI2KjZiiDYr9ixINmD2YTZitmHINmF2LnYp9io2LEg2Ygg2b7Zitin2K/ZhyDYsdmIINmH2KfZiiDYs9i32K0g2YXZhti32YLZhw==

عملیات برف روبی در کلیه معابر و پیاده رو های سطح منطقه

به همت عوامل اجرایی اداره خدمات شهری شهرداری منطقه 12: عملیات برف روبی در کلیه معابر و پیاده رو های سطح منطقه به انجام رسید.

به همت عوامل اجرایی اداره خدمات شهری شهرداری منطقه 12:

عملیات برف روبی در کلیه معابر و پیاده رو های سطح منطقه به انجام رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12: کلیه معابر و پیاده رو های سطح منطقه برای تردد ایمن شهروندان برف روبی و یخ زدایی شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.9118940035502
Qt: 1.8714315891266