فهرست طبقات
آخرین مطالب آموزش های شهروندی
پربازدیدترین مطالب آموزش های شهروندی
سه شنبه, ۰۹ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۳۵ ۸۹
چچ
2KLZhdmI2LLYtCDYtNmH2LHZiNmG2K/Zig==

آموزش شهروندی

مزایای بازیافت کاغذ
1-جلوگیری از مصرف چوب در صنایع سلولزی و حفظ منابع طبیعی

2- تقویت اقتصاد و جلوگیری از خروج ارز برای ورود خمیر کاغذ

1-جلوگیری از مصرف چوب در صنایع سلولزی و حفظ منابع طبیعی

2- تقویت اقتصاد و جلوگیری از خروج ارز برای ورود خمیر کاغذ

3- کاهش آلودگی ناشی از تولید خمیر کاغذ و پسماب های حاصله

4-کاهش هزینه جمع آوری و همچنین صرفه جویی در تامین محل دفن و هزینه های جانبی مربوط به آن

5-کاهش آلودگی محیط زیست در اثر تجزیه شیمیایی و بیولوژیکی کاغذهای باطله در محل دفن

6- صرفه جویی در مصرف انرژی و آب

(در تولید کاغذهای بازیافتی 28تا80 درصد انرژی کمتری مورد نیاز است)

7-اشتغال زایی

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1086513201396
Qt: 2.2086043357849