• یکشنبه،11 خرداد 1399
 • ورود
   
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • اساسنامه،تشکیلات و سازمان دهیاریها

   اساسنامه،تشکیلات و سازمان دهیاریها

   تاریخ سند : ۱۳۸۰/۱۱/۲۱
   شماره نامه : هیات‌ وزیران‌
   بنا به‌ پیشنهاد شماره‌1/8/3738 مورخ‌ 1/8/1379 وزارت‌ کشور و به‌ استناد تبصره‌ (2) ماده‌واحده‌ قانون‌ تاسیس‌ دهیاریهای‌ خودکفا در روستاهای‌ ...

    بنا به‌ پیشنهاد شماره‌1/8/3738 مورخ‌ 1/8/1379 وزارت‌ کشور و به‌ استناد تبصره‌ (2) ماده‌واحده‌ قانون‌ تاسیس‌ دهیاریهای‌ خودکفا در روستاهای‌ کشور - مصوب‌1377 - اساسنامه‌، تشکیلات‌ و سازمان‌ دهیاریها را به‌ شرح‌ ذیل‌ تصویب‌نمود: 

   فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌ 
   ماده‌ 1: 
   محدوده‌ خدماتی‌ هر دهیاری‌ به‌ پیشنهاد مشترک‌ دهیار وشورای‌ اسلامی‌ روستا - که‌ در این‌ اساسنامه‌ شورا نامیده‌ می‌شود - وموافقت‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ یا جانشین‌ قانونی‌ آن‌ها تعیین‌ می‌شود و پس‌از کسب‌ نظر از دستگاه‌های‌ فنی‌ ذی‌ربط‌ و تعیید استاندار قابل‌ اجرا است‌. 
   تبصره‌ - در صورتی‌ که‌ محدوده‌ قانونی‌ روستا قبلاً به‌ وسیله‌دستگاه‌های‌ ذی‌ربط‌ تعیین‌ شده‌ باشد تا تعیین‌ محدوده‌ جدید، محدوده‌قبلی‌ قابل‌ استناد است‌. 
   ماده‌ 2: 
   دهیاری‌ نهاد عمومی‌ غیر دولتی‌ محسوب‌ می‌شود. دارای‌شخصیت‌ حقوقی‌ مستقل‌ است‌ و به‌ صورت‌ خودکفا اداره‌ می‌شود. 
   ماده‌ 3: 
   هر دهیاری‌ دارای‌ درجه‌ای‌ خواهد بود که‌ با توجه‌ به‌ حجم‌ کار،درآمد، جمعیت‌ و وسعت‌ روستا تعیین‌ و پس‌ از کسب‌ نظر از وزارت‌ جهادکشاورزی‌ از طریق‌ وزارت‌ کشور ابلاغ‌ می‌شود. 
   ماده‌ 4: 
   کلیه‌ مکاتبات‌ دهیاری‌ فقط‌ با امضای‌ شخص‌ دهیار معتبراست‌. 
   ماده‌ 5: 
   دهیار طبق‌ بند (م‌) ماده‌ (68) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ وانتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب‌ 1375 - (که‌در این‌ اساسنامه‌، قانون‌ شوراها نامیده‌ می‌شود) برای‌ مدت‌ چهار سال‌ توسط‌شورا انتخاب‌ و برای‌ صدور حکم‌ به‌ بخشدار معرفی‌ می‌شود و انتخاب‌ مجدد وی‌ بلامانع‌ است‌. 
   تبصره‌ 1ـ یک‌ نسخه‌ از حکم‌ دهیار توسط‌ بخشداری‌ به‌ واحد مربوط‌ دراستانداری‌ ارسال‌ می‌شود. 
   تبصره‌ 2ـ واحدهای‌ ذی‌ربط‌ در استانداریها مکلفند فهرست‌ اسامی‌کلیه‌ دهیاران‌ و خلاصه‌ وضعیت‌ آن‌ها را تنظیم‌ و به‌ اداره‌ ذی‌ربط‌ در وزارت‌کشور ارسال‌ نمایند. همچنین‌ هر گونه‌ تغییر و اصلاحی‌ باید به‌ اداره‌ یاد شده‌اعلام‌ شود. 
   ماده‌ 6: 
   خدمت‌ دهیار در موارد زیر به‌ پایان‌ می‌رسد: 
   1ـ حجر دهیار 
   2ـ از دست‌ دادن‌ هر یک‌ از شرایط‌ احرازسمت‌ دهیار به‌ تشخیص‌ شورا 
   3ـ قبول‌ استعفای‌ دهیار توسط‌ شورا 
   تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ قبول‌ استعفا از طرف‌ شورا، دهیار می‌تواند بعداز پانزده‌ روز از تاریخ‌ اعلام‌، استعفای‌ خود را به‌ دفتر بخشداری‌ ارسال‌ کند وشورا موظف‌ است‌ حداکثر قبل‌ از اتمام‌ مدت‌، دهیار جدید را انتخاب‌ و جهت‌صدور حکم‌ به‌ بخشدار معرفی‌ نماید. 
   4ـ عزل‌ دهیار با اکثریت‌ آرای‌ اعضای‌ شورا با رعایت‌ آیین‌نامه‌ها ومقررات‌ مربوط‌ . 
   5ـ عدم‌ حضور در محل‌ خدمت‌ بیشتر از پانزده‌ روز بدون‌ کسب‌ مجوز ازرییس‌ شورا یا نداشتن‌ عذر موجه‌ به‌ تشخیص‌ شورا. 
   ماده‌ 7: 
   کارکنان‌ دولت‌، سازمان‌ها و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌،مؤسسات‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ و دولتی‌ و سازمان‌های‌ وابسته‌ به‌ آن‌هامی‌توانند به‌ عنوان‌ معمور به‌ خدمت‌ در سمت‌ دهیار انجام‌ وظیفه‌ نمایند وپس‌ از خاتمه‌ دوره‌ خدمت‌ با رعایت‌ مقررات‌ استخدامی‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌محل‌ خدمت‌ اولیه‌ خود بازگردند و مدت‌ معموریت‌ آن‌ها جزء سوابق‌ خدمتی‌مرتبط‌ آنان‌ محسوب‌ می‌شود؛ چنانچه‌ دهیار از بین‌ مستخدمان‌ وزارتخانه‌هایا مؤسسات‌ یاد شده‌ انتخاب‌ نشده‌ باشد پس‌ از برکناری‌ یا خاتمه‌ دوره‌قانونی‌ یا استعفای‌ او، دهیاری‌، وزارت‌ کشور و سایر مراجع‌ ذی‌ربط‌ در قبال‌او هیچ‌ گونه‌ تعهد استخدامی‌ نخواهند داشت‌. 
   تبصره‌ 1ـ هرگاه‌ یکی‌ از کارمندان‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌موضوع‌ این‌ ماده‌ برای‌ تصدی‌ دهیاری‌ انتخاب‌ شود و خود او راضی‌ باشد،اداره‌ متبوع‌ کارمند مکلف‌ است‌ با معموریت‌ او موافقت‌ کند. 
   تبصره‌ 2ـ دهیار می‌تواند همزمان‌ با تصدی‌ مسیولیت‌ دهیاری‌ به‌فعالیت‌ آموزشی‌ خود نیز ادامه‌ دهد.

   ماده‌ 8: 
   در فاصله‌ بین‌ برکناری‌ دهیار یا استعفا یا خاتمه‌ خدمت‌ او، تاانتخاب‌ دهیار جدید که‌ نباید بیش‌ از سه‌ ماه‌ به‌ طول‌ انجامد، یکی‌ از کارکنان‌دهیاری‌ به‌ انتخاب‌ شورا به‌ عنوان‌ سرپرست‌ دهیاری‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌نماید. 
   ماده‌ 9: 
   دهیار در زمان‌ تصدی‌ خود، نمی‌تواند رییس‌ یا عضو هیات‌مدیره‌ یا مدیر عامل‌ شرکت‌ها و مؤسساتی‌ باشد که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از حوایج‌عمومی‌ حوزه‌ دهیاری‌ را تعمین‌ می‌نماید. همچنین‌ دهیار حق‌ ندارد درمعاملات‌ و قراردادهایی‌ که‌ یک‌ طرف‌ آن‌ دهیاری‌ است‌ به‌ طور مستقیم‌ ذی‌سهم‌ یا ذی‌نفع‌ باشد. 
   فصل‌ دوم‌ ـ وظایف‌ 
   ماده‌ 10: 
   وظایف‌ تفصیلی‌ دهیار و دهیاری‌ جهت‌ اداره‌ و حفظ‌ توسعه‌پایدار روستا بر اساس‌ قانون‌ شوراها و با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌شرح‌ زیر است‌: 
   1ـ بهبود وضع‌ زیست‌ محیطی‌ روستا. 
   2ـ کمک‌ به‌ شورا در خصوص‌ بررسی‌ و شناخت‌ کمبودها، نیازها ونارسایی‌های‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، عمرانی‌، بهداشتی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌ وامور رفاهی‌ روستا و تهیه‌ طرح‌ها و پیشنهادهای‌ اصلاحی‌ و عملی‌ درزمینه‌های‌ یاد شده‌ و ارایه‌ آن‌ به‌ مسیولان‌ ذی‌ربط‌ جهت‌ اطلاع‌ و برنامه‌ریزی‌و اقدام‌ لازم‌. 
   3ـ تشویق‌ و ترغیب‌ روستاییان‌ به‌ انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ در جهت‌ رعایت‌سیاست‌های‌ دولت‌. 
   4ـ مشارکت‌ و همکاری‌ با شورا در جهت‌ پی‌گیری‌ اجرای‌ طرح‌های‌عمرانی‌ اختصاص‌ یافته‌ به‌ روستا. 
   5ـ همکاری‌ مؤثر با سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ در جهت‌ ثبت‌ موالید و متوفیات‌و تهیه‌ آمار مربوط‌. 
   6ـ تعمین‌ اراضی‌ مورد نیاز مرتبط‌ با اهداف‌ و وظایف‌ دهیاری‌ پس‌ از اخذمجوز قانونی‌. 
   7ـ همکاری‌ مؤثر با مسیولان‌ ذی‌ربط‌ در جهت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ منابع‌طبیعی‌ واقع‌ در محدوده‌ قانونی‌ و حریم‌ روستا. 
   8ـ تشویق‌ و ترغیب‌ روستاییان‌ به‌ توسعه‌ صنایع‌ دستی‌ و اهتمام‌ به‌ترویج‌، توسعه‌ و بازاریابی‌ محصولات‌ کشاورزی‌ و دامی‌ روستا. 
   9ـ اجرای‌ مصوبات‌ شورا. 
   10ـ همکاری‌ با نیروی‌ انتظامی‌ و ارسال‌ گزارش‌ پیرامون‌ وقوع‌ جرایم‌ واجرای‌ مقررات‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌، حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ و سعی‌ در حل‌اختلافات‌ محلی‌. 
   11ـ اعلام‌ فرامین‌ و قوانین‌ دولتی‌ مربوط‌ و پیگیری‌ حسن‌ اجرای‌ آن‌ها. 
   12ـ مراقبت‌، حفظ‌ و نگهداری‌ اموال‌ و تاسیسات‌ عمومی‌ در اختیاردهیاری‌. 
   13ـ همکاری‌ با سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ایفای‌ وظایف‌ آن‌ها. 
   14ـ مراقبت‌ بر اجرای‌ مقررات‌ بهداشتی‌ و حفظ‌ نظافت‌ و ایجاد زمینه‌مناسب‌ برای‌ تعمین‌ بهداشت‌ محیط‌. 
   15ـ ارسال‌ گزارش‌های‌ درخواست‌ شده‌ به‌ شورا در موعد مقرر توسط‌دهیار. 
   16ـ حضور دهیار در زمان‌ و مکان‌ مقرر و پاسخگویی‌ به‌ سؤالات‌ درصورت‌ تقاضای‌ شورا. 
   17ـ ارسال‌ گزارش‌ ماهانه‌ فعالیت‌های‌ دهیاری‌ برای‌ شورا و رونوشت‌ آن‌به‌ بخشداری‌. 
   18ـ تهیه‌ تعرفه‌ عوارض‌ با همکاری‌ شورا و ارایه‌ آن‌ به‌ شورای‌ اسلامی‌بخش‌ به‌ منظور تصویب‌ و طی‌ سایر مراحل‌ قانونی‌. 
   19ـ وصول‌ عوارض‌ مصوب‌ مراجع‌ قانونی‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معین‌. 
   20ـ مراقبت‌ بر وضعیت‌ بهداشتی‌ گرمابه‌ها، نانوایی‌ها، قصابی‌ها،قهوه‌خانه‌ها و فروشگاه‌های‌ مواد غذایی‌ و بهداشتی‌ بر اساس‌ ضوابط‌ ومقررات‌ مربوط‌ و معرفی‌ اماکن‌ غیر بهداشتی‌ به‌ مسیولان‌ ذی‌ربط‌ . 
   21ـ برآورد، تنظیم‌ و ارایه‌ بودجه‌ سالانه‌ دهیاری‌ و متمم‌ و اصلاح‌ آن‌ به‌شورا جهت‌ تصویب‌. 
   22ـ اهدا و قبول‌ اعانات‌ و هدایا به‌ نام‌ روستا با تصویب‌ شورا. 
   23ـ فراهم‌ نمودن‌ زمینه‌ ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها،فضاهای‌ سبز، ورزشی‌ و آموزشی‌، مراکز تفریحی‌ عمومی‌ و مجاری‌ آب‌ وتوسعه‌ معابر و اجرای‌ آن‌ها از طریق‌ دهیاری‌ و همکاری‌ در زمینه‌ طرح‌بهسازی‌ روستا. 
   24 ـ تنظیف‌، نگهداری‌ و تسطیح‌ معابر و انهار عمومی‌ و مجاری‌ آب‌ها وفاضلاب‌ و لایروبی‌ قنوات‌ مربوط‌ به‌ روستا و تعمین‌ آب‌ و روشنایی‌ در حدامکان‌. 
   25ـ کمک‌ در احداث‌ تاسیسات‌ تولید و توزیع‌ آب‌، برِ و مخابرات‌ وتعیین‌ نرخ‌ آن‌ در روستا تا زمان‌ اقدام‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌ (وزارتخانه‌های‌ جهادکشاورزی‌، نیرو، پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ و شرکت‌ آب‌ و فاضلاب‌ روستایی‌). 
   26ـ مراقبت‌ بر بهداشت‌ ساکنان‌ روستا و تشریک‌ مساعی‌ با وزارت‌بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ برای‌ واکسیناسیون‌ در جهت‌ پیش‌گیری‌از بیماریهای‌ واگیر. 
   27ـ جلوگیری‌ از تکدی‌گری‌ و واداشتن‌ متکدیان‌ به‌ کار. 
   28ـ انجام‌ معاملات‌ دهیاری‌ اعم‌ از خرید و فروش‌ اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌، مقاطعه‌، اجاره‌ و استجاره‌ 
   29ـ ایجاد و سازماندهی‌ غسالخانه‌ و گورستان‌ و تهیه‌ وسایل‌ حمل‌اموات‌ و مراقبت‌ در انتظام‌ امور آن‌ها. 
   30ـ اتخاذ تدابیر لازم‌ برای‌ حفظ‌ روستا از خطر سیل‌ و حریق‌ و رفع‌خطر از بناها و دیوارهای‌ شکسته‌ و خطرناک‌ واقع‌ در معابر و اماکن‌ عمومی‌ وتسطیح‌ چاه‌ها و چاله‌های‌ واقع‌ در معابر بر اساس‌ مصوبات‌ شورا. 
   31ـ همکاری‌ در جلوگیری‌ از شیوع‌ بیماریهای‌ انسانی‌ و حیوانی‌ واگیر ومشترک‌ انسان‌ و دام‌، اعلام‌ مشاهده‌ این‌ گونه‌ بیماریها به‌ مراکز بهداشتی‌درمانی‌ و دامپزشکی‌ محل‌ یا سایر مراکز ذی‌ربط‌، اهتمام‌ به‌ دور نگهداشتن‌بیماران‌ مبتلا، معالجه‌ و دفع‌ حیوانات‌ مبتلا به‌ امراض‌ واگیر، بلاصاحب‌ یامضر. 
   32ـ تشریک‌ مساعی‌ با سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ در حفظ‌ بناها و آثارباستانی‌ روستا و همکاری‌ با مسیولان‌ ذی‌ربط‌ برای‌ اداره‌، احداث‌، نگهداری‌ وبهره‌برداری‌ از تاسیسات‌ عمومی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، ورزشی‌ ورفاهی‌ مورد نیاز روستا در حد امکانات‌. 
   33ـ صدور پروانه‌ برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ در محدوده‌ قانونی‌ روستاساخته‌ می‌شوند با رعایت‌ مقررات‌ مندرج‌ در آیین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ ازاراضی‌ احداث‌ بنا و تاسیسات‌ در خارج‌ از محدوده‌ قانونی‌ و حریم‌ شهرهاموضوع‌ تصویب‌ نامه‌ شماره‌ 4940 مورخ‌ 1355/2/22 و سایر مقررات‌. 
   34ـ همکاری‌ با شورای‌ بخش‌ و بخشداری‌ به‌ منظور بررسی‌ و صدورپروانه‌های‌ کسب‌. 
   35ـ معرفی‌ خانواده‌های‌ بی‌سرپرست‌ و بی‌بضاعت‌ به‌ سازمان‌ بهزیستی‌کشور و کمیته‌ امداد امام‌ خمینی‌ و مساعدت‌ به‌ آن‌ها در حد امکانات‌. 
   36ـ همکاری‌ در نگهداری‌ و تسطیح‌ راه‌های‌ واقع‌ در حریم‌ اراضی‌ روستااز طریق‌ خودیاری‌ اهالی‌ روستا و دستگاه‌های‌ ذی‌ربط‌. 
   37ـ مساعدت‌ و همکاری‌ با کشاورزان‌ در جهت‌ معرفی‌ محصولات‌کشاورزی‌ و تولیدات‌ صنعتی‌ و صنایع‌ دستی‌ روستا در مراکز شهری‌ ونمایشگاه‌های‌ ذی‌ربط‌. 
   38ـ پیگیری‌ و مساعدت‌ در جهت‌ ایجاد مؤسسات‌ خیریه‌ و صندوِهای‌قرض‌ الحسنه‌ و مؤسسات‌ فرهنگی‌. 
   39ـ همکاری‌ با واحدهای‌ امدادرسانی‌ در هنگام‌ وقوع‌ حوادث‌ و سوانح‌غیر مترقبه‌ و بلایای‌ طبیعی‌. 
   40ـ گزارش‌ پیشرفت‌ یا عدم‌ پیشرفت‌ فیزیکی‌ طرح‌ها به‌ شورا و بخشدارو پیشنهاد راه‌کارهای‌ مناسب‌ برای‌ تسریع‌ در اجرای‌ آن‌ها در جهت‌ اجرای‌بند (ه‌ـ) ماده‌ (68) قانون‌ شوراها. 
   41ـ همکاری‌ با دستگاه‌های‌ ذی‌ربط‌ در جهت‌ تهیه‌ و اجرای‌ طرح‌ هادی‌روستا و تهیه‌ پیشنهادهای‌ لازم‌ و تعیین‌ کاربری‌ اراضی‌ واقع‌ در روستا به‌منظور گنجاندن‌ آن‌ها در طرح‌ هادی‌ و اجرای‌ ضوابط‌ مصوب‌ مربوط‌ باموافقت‌ شورا. 
   42ـ مراقبت‌ و اهتمام‌ کامل‌ در نصب‌ برگه‌ قیمت‌ بر روی‌ اجناس‌ و اجرای‌تصمیمات‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ و روستا نسبت‌ به‌ ارزانی‌ و فراوانی‌ خواروبارو مواد مورد احتیاج‌ عمومی‌ و جلوگیری‌ از فروش‌ اجناس‌ فاسد شده‌ و معدوم‌نمودن‌ آن‌ها با هماهنگی‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌. 
   43ـ همکاری‌ با مراجع‌ ذی‌ربط‌ در جهت‌ تسهیل‌ دسترسی‌ مردم‌ روستابه‌ آرد و نان‌ مرغوب‌. 
   44ـ پی‌گیری‌ و ایجاد زمینه‌ نظارت‌ بر امور بهداشتی‌ روستا از قبیل‌کشتار بهداشتی‌ دام‌ و عرضه‌ گوشت‌. 
   45ـ اجرای‌ مقررات‌ دهیاری‌ که‌ جنبه‌ عمومی‌ دارد و به‌ تصویب‌ شورا وتعیید شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ رسیده‌، پس‌ از اعلام‌ برای‌ کلیه‌ ساکنان‌ روستالازم‌ الرعایه‌ است‌. 
   46ـ پیشنهاد نامگذاری‌ معابر و اماکن‌ و تاسیسات‌ روستا به‌ شورا جهت‌بررسی‌ و ارایه‌ آن‌ها به‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ جهت‌ سیر مراحل‌ لازم‌. 
   47ـ شناسایی‌ زمینه‌های‌ اشتغال‌ و مساعدت‌ در جهت‌ تعمین‌ کار برای‌افراد جویای‌ کار با همکاری‌ دستگاه‌های‌ ذیربط‌.

   فصل‌ سوم‌ ـ بودجه‌ و امور مالی‌ 
   ماده‌ 11: 
   اهالی‌ روستا به‌ منظور تاسیس‌ دهیاری‌ مبلغی‌ را به‌ عنوان‌خودیاری‌ تاسیس‌ دهیاری‌ به‌ حساب‌ بانکی‌ دهیاری‌ که‌ در یکی‌ ازنزدیک‌ترین‌ شعب‌ بانک‌های‌ کشور به‌ نام‌ دهیاری‌ افتتاح‌ می‌شود واریز وبرگه‌ پرداخت‌ را همراه‌ با درخواست‌ اهالی‌ و شورا به‌ وزارت‌ کشور ارایه‌می‌نمایند. 
   تبصره‌ 1ـ میزان‌ سرانه‌ نقدی‌ خودیاری‌ و کمک‌های‌ غیر نقدی‌ اهالی‌براساس‌ دستورالعملی‌ تعیین‌ می‌شود که‌ وزارت‌ کشور تهیه‌ و ابلاغ‌ خواهدنمود. 
   تبصره‌ 2ـ سرمایه‌ غیر نقدی‌ که‌ از طریق‌ اهالی‌ تعمین‌ خواهد شدعبارت‌ است‌ از اموال‌ منقول‌ و غیر منقول‌ اعم‌ از ماشین‌آلات‌، زمین‌،ساختمان‌ و تاسیسات‌ که‌ مورد استفاده‌ دهیاری‌ قرار می‌گیرد. 
   تبصره‌ 3ـ کل‌ سرمایه‌ نقدی‌ و غیر نقدی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ متعلق‌ به‌دهیاری‌ روستای‌ محل‌ است‌. 
   تبصره‌ 4ـ انتقال‌ و واگذاری‌ اموال‌ و املاک‌ دهیاری‌ تابع‌ آیین‌ نامه‌ مالی‌و معاملاتی‌ دهیاری‌ موضوع‌ تبصره‌ (1) ماده‌ واحده‌ قانون‌ تاسیس‌دهیاریهای‌ خودکفا در روستاهای‌ کشور - مصوب‌ 1377 - است‌. 
   ماده‌ 12: 
   سال‌ مالی‌ دهیاری‌ از اول‌ فروردین‌ ماه‌ هر سال‌ تا آخراسفندماه‌ همان‌ سال‌ خواهد بود به‌ استثنای‌ اولین‌ سال‌ که‌ آغاز آن‌ تاریخ‌تاسیس‌ دهیاری‌ و پایان‌ آن‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال‌ است‌. 
   ماده‌ 13: 
   منابع‌ درآمد دهیاری‌ عبارتند از: 
   1ـ عوارض‌ مقرر در آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ موضوع‌ قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ وانتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌، مصوب‌ 1375موضوع‌ تصویب‌ نامه‌ شماره‌ 32495 / ت‌ 823 521 - مورخ‌ 1378/8/10. 
   2ـ عوارض‌ صدور پروانه‌ ساختمان‌ با رعایت‌ آیین‌نامه‌ مندرج‌ در بند (1)این‌ ماده‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌. 
   3ـ دریافت‌ وام‌ از بانک‌ها و مؤسسات‌ اعتباری‌ با تصویب‌ شورا و تعییدشورای‌ اسلامی‌ بخش‌. 
   4ـ درآمد حاصل‌ از کمک‌های‌ دولتی‌ و خودیاری‌ بخش‌ خصوصی‌، اعانات‌و هدایا در چارچوب‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌. 
   5ـ وصول‌ بهای‌ خدماتی‌ که‌ دهیاری‌ ارایه‌ می‌دهد با تصویب‌ شورا و تعییدبخشدار و رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌. 
   6ـ کمک‌های‌ دولت‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ خدماتی‌ و عمرانی‌ در قالب‌بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور. 
   7ـ درآمدهای‌ ناشی‌ از عوارض‌ اختصاص‌ یافته‌ از سوی‌ مراجع‌ وضع‌عوارض‌ به‌ منظور ایجاد تاسیسات‌ عمومی‌ و دولتی‌ در محدوده‌ قانونی‌ روستاو حریم‌ آن‌.
   ماده‌ 14: 
   کلیه‌ عوارض‌ و درآمدهای‌ دهیاری‌ منحصراً به‌ مصرف‌ همان‌روستا می‌رسد. 
   ماده‌ 15: 
   حقوِق ماهانه‌ دهیار از محل‌ بودجه‌ شورا مندرج‌در ماده‌ (47) آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ تشکیلات‌، انتخابات‌ داخلی‌ و امور مالی‌شوراهای‌ اسلامی‌ روستا و نحوه‌ انتخاب‌ دهیار موضوع‌ تصویب‌ نامه‌ شماره‌1760 / ت‌ 21068ه‌ - مورخ‌ 1378/1/24 و به‌ استناد ماده‌ (94) قانون‌شوراها و با توجه‌ به‌ درجه‌ دهیاری‌ و دستورالعمل‌ مربوط‌ که‌ از طریق‌ وزارت‌کشور ابلاغ‌ خواهد شد تعیین‌ می‌شود. 
   ماده‌ 16: 
   صدور احکام‌ حقوقی‌ و معموریت‌ و مرخصی‌ دهیار با موافقت‌شورا از طریق‌ بخشدار صورت‌ می‌گیرد. 
   ماده‌ 17: 
   هرگونه‌ برداشت‌ از وجوه‌ و اعتبارات‌ دهیاری‌ در قالب‌ بودجه‌مصوب‌ سالانه‌ و طرح‌های‌ مصوب‌ شورا با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ انجام‌می‌شود. 
   ماده‌ 18: 
   اسناد و اوراِ تعهدآور و حساب‌های‌ بانکی‌ به‌ امضای‌ مشترک‌دهیار و مسیول‌ مالی‌ دهیاری‌ که‌ ذی‌حساب‌ دهیار است‌ انجام‌ می‌شود. 
   ماده‌ 19: 
   دهیار مکلف‌ است‌ تا پایان‌ دی‌ ماه‌ هر سال‌ بودجه‌ سال‌ بعددهیاری‌ را به‌ شورا ارایه‌ نماید و شورا موظف‌ است‌ حداکثر تا نیمه‌ اسفندماه‌همان‌ سال‌ به‌ بودجه‌ پیشنهادی‌ رسیدگی‌ و در مورد آن‌ اظهار نظر نماید وقبل‌ از پایان‌ اسفندماه‌ بودجه‌ مصوب‌ را جهت‌ اجرا به‌ دهیاری‌ ابلاغ‌ نماید. 
   تبصره‌ 1ـ دهیار می‌تواند در صورت‌ نیاز در طول‌ سال‌ مالی‌ و قبل‌ ازانقضای‌ آن‌ نسبت‌ به‌ ارایه‌ متمم‌ یا اصلاح‌ بودجه‌ پیشنهادی‌ دهیاری‌ برای‌اظهار نظر و تصویب‌ نهایی‌ به‌ شورا اقدام‌ نماید. 
   تبصره‌ 2ـ دهیار مکلف‌ است‌ حداکثر تا نیمه‌ خردادماه‌ سال‌ بعد تفریغ‌بودجه‌ و صورت‌های‌ مالی‌ دهیاری‌ را حسب‌ اظهار نظر به‌ شورا ارایه‌ و شوراموظف‌ است‌ حداکثر تا پایان‌ تیرماه‌ نسبت‌ به‌ صورت‌های‌ مالی‌ و تفریغ‌بودجه‌ شورا اعلام‌ نظر و تصمیم‌ مقتضی‌ اتخاذ و مراتب‌ را جهت‌ اقدام‌ لازم‌قانونی‌ به‌ دهیار ابلاغ‌ نماید. 
    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • لینک های مرتبط
  پایگاه خبری شهرداری
  سامانه ایده شهر
  مدیریت هسته گزینش
  پورتال مشهد
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 1,481,967
  تعداد بازدید امروز : 320
  تعداد بازدید دیروز : 462
  آخرین به روزرسانی : 1399/03/11 14:07
 • ارتباط با ما
  تلفن :31296262
  فاکس :35245759
  رایانامه :zone12@mashhad.ir
  آدرس :بزرگراه آیت ا..هاشمی رفسنجانی ، بلوار الهیه،نبش الهیه 20
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط پورتال منطقه 12 شهرداری مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد