اوقات شرعی
 
     
   • اداره ناحیه دو
    اداره ناحیه دو

    اداره ناحیه دو

     مسؤل ناحیه : محسن قره خانی لطف آبادی

    رئیس ناحیه دو
    نام و نام خانوادگی:محسن قره خانی لطف آبادی تاریخ و محل تولد:14/03/1361 - مشهد
    میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد - مدیریت اجرایی
    رایانامه:--تلفن:35311920
    فکس:--
    اداره ناحیه دو
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :35246102فکس :--رایانامه :Gharekhani-m@mashhad.ir
    آدرس :بلوار الهیه - نبش الهیه 1