اوقات شرعی
 
     
   • اداره ناحیه 1
    اداره ناحیه 1

    اداره ناحیه 1

     مسؤل ناحیه :  علیرضا مومنی نیکدری

    رئیس ناحیه 1
    نام و نام خانوادگی:علیرضا مومنی نیکدریتاریخ و محل تولد:25/05/1358 - مشهد
    میزان تحصیلات:کارشناسی - عمران
    رایانامه:--تلفن:35132204-31296430
    فکس:--
    اداره ناحیه 1
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :35132201-31296430فکس :--رایانامه :--
    آدرس :انتهای بوستان یک- سجادیه هفت