اوقات شرعی
 
     
   • رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی :وجیهه حسینی
     رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی :وجیهه حسینی
    وجیهه  حسینی
    رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
    کارشناسی ارشد - مدیریت تحول -
    تلفن تماس :31296280
    رایانامه :