اوقات شرعی
 
     
   • مسئول دفتر شهردار
    مسئول دفتر شهردار
    علی  کهن
    مسئول دفتر شهردار منطقه
    کارشناسی - -
    تلفن تماس :31296201
    رایانامه :banaei-am@mashhad.ir