38°C 
اوقات شرعی
 
       
      • بازدید شهردار مشهد مقدس ازگود کشتی چوخه در بلوار شاهنامه